EFT: Skróty z akcji #21 - Mosinowcy

in dtube •  5 months ago  (edited)


Mieliśmy na początku tylko jedno zadanie - znaleźć samochód. Tak to się dalej potoczyło...

Kopia YT: https://youtu.be/GzKvPC9ZmTU

https://shootingonsight.eu


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!