EFT: Skróty z akcji #26 - Misja Plac

in dtube •  3 months ago  (edited)


Na początek kilka akcji z Pimpkiem.
Następnie idziemy z OSAmi na Customs'y na plac zrobić na raz kilka misji.

Kopia na YT: https://youtu.be/a8rRp_06Ph8

http://shootingonsight.eu


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!