19 May Commemoration of Atatürk Youth and Sports Feast

in dtube •  last year


Atatürk’ün Türk gençliğine hediye ettiği bu bayram 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıdır. 19 Mayıs, İtilaf Devletleri’ne karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak kabul edilmektedir.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!