Art - Poroniec z niedoszłą matką/Art - A would-be mother with a fetus [PL/ENG]

in dtube •  last year 


Moja wizja na porońca plus niedoszłą matkę! Video przyśpieszone x2000.

A tutaj konkurs o którym mówiłem - https://steemit.com/polska/@krashaii/konkurs-001-paysafecard-50zl


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!