RZUT OSZCZEPEM W MINECRAFT?! | Miczel, KonTiX

in dtube •  3 months ago 


➼ SocialMedia ➼
♣ Mój serwer Discord dla widzów ♣ https://bit.ly/2J1dyuq
♣ Moja Playlista na Spotify ♣ http://bit.ly/KONTIX
♣ Grupa na Facebooku ♣ http://bit.ly/grupafbkontix
♣ Twitter ♣ https://twitter.com/KonTiXOficjalny
♣ FanPage ♣ https://bit.ly/2xhsuMp
♣ Instagram ♣ https://bit.ly/2QygTkY

Był ze mną: https://www.youtube.com/channel/UCOLoU_PagEoCBE0RbpBuSqw


Map:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!