Co myśle o diecie # odpowiedź do video @sp-group || What I think about diet # response to @sp-group (English subtitles)

in dtube •  8 months ago  (edited)


Dzięki @emsonic za video. Czekam na kolejny odcinek..

Thank you @emsonic for the video. I waiting to the next episode

Link: https://steemit.com/dtube/@sp-group/3widu3to

▶️ DTube
▶️ IPFS

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajny filmik! pozdrówki :)

Dzięki! Rowniez pozdro👊

Posted using Partiko Android

Wykład jak Profesor :D

Hehe! Dzieki! Najzabawniejsze jest że musze napisy wstawiać😀 jak ty Polako😄

Posted using Partiko Android

wszystko z głową!
zdecydowanie to sedno :)

Dokładnie.

Posted using Partiko Android