Auto Chess, Eğitici-Öğretici Anlatım - God Comp

in #dtube3 years ago


Merhaba Dtuberlar ve Steemianlar, Auto Chess hakkında Dtubeda pek bir şeye rastlayamadım ve bir Auto Chess serisi başlatmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler..


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42462.87
ETH 3151.87
USDT 1.00
SBD 4.66