Auto Chess, Eğitici-Öğretici Anlatım - God Comp

in #dtube4 years ago


Merhaba Dtuberlar ve Steemianlar, Auto Chess hakkında Dtubeda pek bir şeye rastlayamadım ve bir Auto Chess serisi başlatmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler..


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23423.76
ETH 1679.31
USDT 1.00
SBD 2.66