1st Altcoin in 2018 is STEEM - 2018 in en çok değerlenecek altcoini STEEM

in #dtube6 years ago


Hi everybody. İn this video ı want to talk about steem and its decentralized Sound Platform dlink, busy.org, dsound.audio and dlive.io. My opinion in 2018 most gain valu altcoin is STEEM. Im vloger in youtube but from now on ı want to upload my videos in Dtube. I am turkish men but also vlog my videos in english. Have a nice time and thanks for watching.

Herkese merhaba. Bu videoda Steem ve onun uygulamaları ile ilgili düşüncelerimi bulabilirsiniz. 2018 yılında en fazla değer kazanacağımı düşündüğüm steem altcoini için geleceğin sosyal medya platformu diyebilirim. Nedenlerini bu videoda açıkladım. İyi seyirler dilerim.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43525.60
ETH 2268.67
USDT 1.00
SBD 5.09