Gra o Tron S8 E3 Recenzja | FAIL czy WIN | Rozczarowany

in dtube •  5 months ago 


Zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o kamerę, to było strasznie ciemno i jak walczyli, to chaos, ale to raczej wręcz celowo, bo to miało jak rzeź wyglądać. Fakt, że ciemno, noc, to raczej kwestia właśnie scenariusza.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sprawdź 3speak.online. też na steem :)

Posted using Partiko Android