stydzem

in dsound •  8 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

co za obrazek?

dostałem kiedyś od kumpla, z tego co pamiętam to zdjećie drogi potraktowane miliardem filtrów xD.