Komentarz - Zcash 23.09.2017

in dsound •  2 years ago  (edited)Komentarz Uzamkniete

► Listen on DSound

► Listen from source (IPFS)

nGioeNqu.png

Analiza jest tylko przedstawieniem mojego punktu widzenia i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Jeśli podejmujesz decyzje inwestycyjne na jej podstawie robisz to na własne ryzyko.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Your publications are really beautiful @uzamkniete I've checked most of them and found them amazing you're really worth it all thanks for sharing I hope to be like you in the future I work with all my efforts and perfection of God

Thanks for your comment! Good luck ;)