Sort:  

Tradisjonell mjød ja:) eller basemjød om du vil. Den må gjære i 4 uker og sekundærgjære i 4 uker før den kan drikkes. Men mjød blir mye bedre ved lagring, og det anbefales 1 års lagring. Klar til neste jul da;D

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57460.32
ETH 4661.89
BNB 636.41
SBD 7.33