SOMETHING NEW

in drawing •  8 months ago 

Postanowiłam znowu powrócić do pasteli - połączenie z ołówkiem, wyszło mi coś takiego.. troszkę abstrakcji ale to nie szkodzi. Najbardziej podoba mi się to, że co by nie wyszło, każda praca posiada wkład mojej pracy, duszy i serca.. chcę rozwijać się dalej aby moje prace były coraz lepsze :)

Miłego wieczoru.

I decided to return to the pastels again - a connection with a pencil, something like that happened to me ... a bit of abstraction but that does not matter. What I like the most is that whatever works out, every work has the contribution of my work, soul and heart .. I want to develop further so that my work will get better and better :)

Have a nice evening.

42510325_720068271681573_8710881197472874496_n.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!