Woman sketch

in drawing •  11 months ago 

Hi,
Its my frist drawing which I made in 30 minutes (or more).

IMG_20180717_134848.jpg

She looking not best, but I like it, because its my frist drawing which I made in 30 minutes (or more).

IMG_20180717_135317.jpg

I think I need learn more about drawing hair and foots.

If you have any tips for me write it!
Hope you enjoy 😃

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Naprawdę fajnie rysujesz, poprosiłeś też o radę, nie znam się na rysowaniu, ale wydaje mi się, że twoje rysunki mają trochę mało szczegółów, chodzi mi o detale, typu lekkie zmarszczenia skóry przy brzuchu, czy też znamiona na skórze(przebarwienia i pieprzyki) myślę, że jak trochę poćwiczysz, to twoje rysunki będą niesamowite, poza tej drobnej uwagi, jesteś bezbłędny ;)

·

Naprawdę dziękuję za radę :) postaram się wykorzystać twoje porady 😀

Very nice! Like your drawings !

·

Thanks

you did the shading really well on her legs ! and that is a very lovely and interesting pose! very nicely done !

·

Thank you