Doğa ya Dönüş

in doga •  last year 

Doğa benim için sihir gibidir. Onu sevene, değerini bilene analık yapar, kucak açar aksi davranırsan da affetmez, ders vermesini de bilir işte o sebepten ne ekersen onu biçtirir.
Abim hep “ben ağacın değerini İzmir de askerlik yaparken anladım. 40-45 derecelik sıcakta eğitim yaparken sığınacak bir gölge arardık ve o zaman karar verdim her ay bir ağaç dikmeye “derdi. Benimde doğa bilincim galiba böyle böyle başladı. Sonra doğa ile iç içe oldukça huzur bulduğumu fark ettim ve şuanda da İstanbul da yaşamama rağmen ekip biçebildiğim bir bahçeye sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
Ayrıca merak ediyorum, acaba en son ne zaman bir ağacın dalından meyve yediniz? Bir ormanda kamp yapıp sabah kuş sesleriyle uyandınız?
Bilmiyorum sizde de böyle oluyor mu, bende çoğu zaman olur yazarken bir şeyler fark ederim. Farkındalık seviyem artar , siz de fark ettiniz mi kuş seslerini anca ormanda duyabileceğimize programlanmış beynimiz.
Şayet dalından meyve yiyebiliyorsanız veya evinizin balkonunda otururken kuş sesleri duyabiliyorsanız şanslısınız ama değilse çokta geç kalmadınız. Kendinizi doğaya adamanın tam vakti...
Sağlıcakla Kalın...
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You've received a lifting from @botox ! Consider delegating to earn passive income 20SP,50SP,100SP,200SP.
Tu viens de recevoir un lifting de @botox ! Envisager de déléguer pour gagner un revenu passif 20SP,50SP,100SP,200SP.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by msapmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

doğa her zaman bağışlayıcıdır fedakardır. kendisine kattıklarımızı fazlasıyla geri verir. ancak korkarım ki kirazların da vişnelerin de eski rengi tadı kalmadı kapitalimzmin sermaye birikimi için dünyamızı sattık..

Loading...

In the fight of Humans vs Bots, @megabot defended you with 15.96% upvote courtesy of @sapmaz!

Support @Megabot by delegating SP to the bot and get a part of 98% of @Megabot's profit.

Direct delegation links : 10 SP || 50 SP || 100 SP || 500 SP || 1000 SP || Any other amount of SP

Join our discord group here.

Thank You !