Geliştirici dostu docker #1

in #docker4 years ago (edited)

Havanın kapalı olduğu bir günde denemeler için zaman ayırdım :)

Hızlıca ElasticSearch ayağa kaldırmam gerekti. Kendi makinem yeteri kadar dolu olduğu için :) ilkbyte.com dan 2 GB Ram ve 2 core luk bi makine açtım.

https://logz.io/blog/elk-stack-on-docker/ üzerinden ulaştığım repoyu ( https://github.com/makseli/docker-elk ) indirdim.
docker-compose ile çalıştırdıktan sonra direk hazır olmakla birlikte, artık bu repoda hazırlandığı şekliyle; Elastic e ulaşmak için Basic Auth eklendiğini farkettim :)

Selection_191.png

$ docker exec -it dockerelk_elasticsearch_1 bash
ile giriş yaptıktan sonra "bin" dizinine girip şu komutu çalıştırdım
$ ./elasticsearch-setup-passwords interactive

ELK Stack çalıştırmak için en az 2 GB ram li bir makine şart !
Selection_190.png

Daha sonra ufak tefek işler ve alışkanlık için ElasticHQ çalıştırdım;
https://hub.docker.com/r/elastichq/elasticsearch-hq

yine Docker üstünde kafka pub sub denemesi için şu repoyu oluşturdum.
https://github.com/makseli/kafka-docker-python

NOT : Eğer bir Dockerfile hazırlıyorsanız ve bir durumu kontrol etmek için o container in ölmesini istemiyorsanız Dockerfile da en sona CMD ["/bin/bash"] ekleyin ;)

Sırada kafka ile Json konuşmaca var. Bu arada, SSD diski küçük makine kullanıyor iseniz, docker kullanmadığınız docker image larını silin. Sadece silmek YETMEZ, şunu da yapın -> https://twitter.com/makseliDEV/status/1199720054293745665 :)

Serinin ikinci yazısı için -> https://steemit.com/docker/@makseli/gelistirici-dostu-docker-2

iyi geliştirmeler ...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26650.79
ETH 1594.37
USDT 1.00
SBD 2.13