Sort:  

benim pek umudum kalmadı ama hadi bakalım :)

Sen raad ol dostum:)

İt iş wonderful. Upvote

hadi canım :D neredesin sevgili bot

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68960.63
ETH 3748.07
USDT 1.00
SBD 3.68