Sort:  

benim de genelde gözüm kapalı çıkıyor :(

Eğer bu durumu herkes yaşıyorsa.. Fotoğraflarda güzel çıkanlar kim o zaman ?¿ 😂😂

bunu yapan ressamın çektiği acıyı iliklerimde hissettim

Ahahaha 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36330.65
ETH 2562.82
USDT 1.00
SBD 4.05