Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

4.) Do tagu #PL-ZWIERZETA nie dodajemy samych fotografii lub filmów – do wszystkiego dodajemy minimum kilku zdaniowy opis/tekst. #PL-ZWIERZETA kocha tekst i artykuły. Fotografie są jedynie dodatkiem do tekstu/artykułu.

https://steemit.com/pl-zwierzeta/@kamilkowalski/9-przeglad-tagu-pl-zwierzeta-regulamin-zasady-tagu-pl-zwierzeta-aktualizacja

Dopisz tekst lub usuń tag #Pl-zwierzeta