Sort:  

Tipik kedi hareketleri ben bunu yaptiginda kediye pisssst diye bir bagiriyorum hayvan havalara ucuyo 😁

Kedilerin işi bunlar zaten.

Ahahaha hepimiz bu yollardan geçiyoruz 😁😂

aynı benim kedinin hareketleri :)

Allahtan benim köpeğim yapmıyor. Onun daha değişik hareketleri var

İşte bu çok iyi birbirlerine kur mu yapıyorlar :)

İnşallah değildir :):)

Çok iyi :D

klasik shaq hareketleri :)

Hahaha :)

Şu adama bayılıyorum :D

Congratulations @mehmetalisolmaz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply
Award for the number of comments
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37