Sort:  

Aykut Kocaman istifa.....

Bu çok iyi ya😂😂

Muhteşem örnek😂😂

Bunu hic sevmiyorum İnşallah ölür bakışı 😂😂

Ne yazacağımı bilemedim :)

bukalemun gibi maşallah

Hahah 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51299.48
ETH 3087.33
USDT 1.00
SBD 4.11