RE: "Niepełnia" Anna Kańtoch | Recenzja

You are viewing a single comment's thread from:

"Niepełnia" Anna Kańtoch | Recenzja

in dlive •  last year  (edited)

Świetnie słucha się Twoich vlogów, szczególnie z muzyką w tle! A i książką zaciekawiłeś :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A bardzo dziękuję. Jeśli lubisz gry literackie w stylu Cortazara czy Borgesa, ale nieco mniej ciężkie i orbitujące w okolicach kryminału/horroru to polecam :)

A to jeszcze bardziej mnie zachęciłeś :) Obu panów bardzo cenie!

Tylko zaznaczam - bez takiego ciężaru gatunkowego. Jedynie forma jest od nich :)