Sort:  

zostawiam łapkę i liczę, że będzie można obejrzeć powtórkę, bo nie działa ;/

hmmmm czy tylko mi sie obraz nie odswieza

mi się tnie co paręnaście sekund

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05