Başarısız

in dlive •  9 months ago

Trafikte Dlive hesabıyla broadcast yapmayı denedim başarılı olamadım :) Trafikte niye yayın yapıyorsun kim izler? demeyin ben trafikte arabayla ilerlerken çalan müzik eşliğinde video çekmeyi çok severim, izlemeyi de severim. Belki vardır benim gibi birileri. Neyse beceremeyince , postu da kaldıramayınca içeriği sildim ama böyle boş durmasına da gönlüm razı olmadı. Sağolsunlar Sevgili @sudefteri ve @kilopi3142 de yorumlarıyla ayrıca destek oldular beceriksizliğime rağmen. Şimdi postun içi böyle boş dursun istemedim. Hem bir açıklama yapayım hem de teaadüf ya instagramda uykusuz dergisi hesabında gördüğüm karikatürü kendi durumumla özdeşleştirdiğimden paylaşayım istedim. :)

Herkese iyi haftasonları diliyorum.

Capture+_2018-07-06-18-13-50.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

olsun denemen yeter:))

·

:) deneyerek öğreniliyor sonuçta ama neyse ki sizler gibi anlayışlı insanlar var.

·
·

Denemek başarmanın yarısıdır. Bu sefer olmadıysa diğer denemede olur :))

·
·
·

:) tabii pes etmemek lazım

Beceremedim 😒

·

Hep başaranları mı kutlayacağız, başarısızlığına benden bir upvote akar :)

·
·

:) oy gücüne yazık etmeseydin keşke.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 23.56% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 3.08 % upvote from @drotto thanks to: @tahirozgen.

You just planted 0.06 tree(s)!


Thanks to @tahirozgen

We have planted already 3243.70 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 18890.36
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

You got a 12.50% upvote from @authors.league courtesy of @tahirozgen!