[Dlive] World Of Warcraft 11.09.2018 [TR/EN]

in #dlive2 years ago

Thumbnail

7 yaşımdan beri oyun oynuyorum. Evdeki atari oyunları Süper Mario , Captain Tsubasa, Pacman, Circus, Lode Runner, Street Fighter gibi oyunlarla başlayan bu serüvene Atari Salonlarında Cadillacs and Dinosaurs, SnowBross, Street Hoop, Mortal Kombat, Outrun,Sunset Riders, Punisher, Super Sidekicks, Metal Slug, Double Dragon ve favorim olan King of Fighters ile devam etti. Bilgisayar çağı ile beraber tanıştığım internet cafe ortamlarını hala unutamam sabahlara kadar Counter Strike, Warcraft, Dota, Age of Empires, gibi lan oyunları gibi fax modemlerle işkence çektiğimiz Ultima Online, Ragnarok Online gibi online oyunları oynarak devam ettim. World of Warcraftla tanışmam da uzun sürmedi haliyle. Uzun Yıllar World Of Warcraft oynarken bir çok extra online oyun oynadım. Pubg ,CS: GO, Depth, Heroes Of The Storm, Battlerite gibi oyunlarda World Of Warcraft oynamadığım zamanlarda vakit geçirdiğim zevkli oyunlardır. Deneyimlerimi heyecanlarımı sizlerle paylaşmak için her gün oyun oynadığım zamanlarda sadece DLivedan yayın yaparak sizlerle biraraya geliyorum. Umarım beni izlerken hoş vakit geçirisiniz. İzleyen , Beğenen , Vote Veren , Olumlu Olumsuz Yorum yapan arkadaşlara şimdiden teşekkürler. ''So Many Posibilities''

My live stream is at DLive

Sort:  

You have recieved a free upvote from minnowpond, Send 0.1 -> 10 SBD with your post url as the memo to recieve an upvote from up to 100 accounts!

Congratulations @spendtime! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10450.49
ETH 343.33
USDT 1.00
SBD 0.97