Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To jeszcze jeden głos polskiej emigracji z Londynu, trochę stary bo z 2007 ale zawsze

·

Słyszałem jeszcze przed wyjazdem z Polski i nie do końca rozumiałem przesłania tego utworu... Dwa lata później to czego nie rozumiałem, samo wpisywało się w wersy, które pisałem już w UK :) Pozdrawiam i dzięki za refresh pamięci, choć przyznam, że utwór słyszę po raz trzeci w życiu :)