BENDY AND THE INK MACHINE

in #dlive3 years ago

Thumbnail

W Bendy and the Ink Machine gracz wciela się w Henry'ego – byłego pracownika studia animacji, który postanowił odwiedzić dawne miejsce pracy w odpowiedzi na zaproszenie swojego byłego szefa. Na miejscu wyszło na jaw, że właściciel pracowni nie tylko zaczął parać się okultyzmem, lecz także przepadł w niewyjaśnionych okolicznościach.

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 55033.56
ETH 4357.53
BNB 602.11
SBD 7.13