Gramy Bendy and the ink machine

in #dlive3 years ago

Thumbnail

Przygodowa gra akcji, utrzymana w konwencji survival horroru, w której staramy się uciec z opuszczonego studia animacji, gdzie mają miejsce niewytłumaczalne zjawiska.

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50957.43
ETH 4350.96
BNB 587.11
SBD 6.14