You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steem City Afyonkarahisar - Introducing Steemit with Social Responsibility Projects - Part #3 Creating Awareness for Wild Animals

in #dlive5 years ago

Merhaba arkadaşlar, genel bir açıklama yapma gereksinimi duydum. Quinneaker isimli şahısla aramızda bir tartışma geçmiştir. Ve kendisinin başka görüşlere saygısı olmadığı için verdiğim cevapları flaglamıştır.

Kendisi bize çok büyük bir benzin israfı yaptığımızı söyledi ve sürdürülebilir enerjiden dem vurdu. Kendisi telefon bile kullanmayacak derecede bir çevreci imiş. O kadar çevreci imiş ki, radyasyon olmasın diye Steemit'e bile telefon yada bilgisayardan değil, Bambu ağacından bağlantı sağlıyormuş.

Bu tarz projeleri biz hiçbir zaman para kazanmak amacıyla yapmıyoruz. Zaten hepimizin sabit bir geliri var. Bu tarz projeler farkındalık yaratmak ve örnek olabilmek amacıyla yapılıyor. Zaten emin olun projeye gelen destekler proje için yapılan masrafı bile karşılamıyor. Kaldı ki bu tarz projeler için yaptığımız masrafı da severek yapıyoruz.

Arkadaşın haklı olduğu bir konu var. Büyük bir benzin israfı olduğunu düşünmüş kendisi. Bu konuda bir yandan haklı. Evet 2 araba birden toplamda 450 km yol yapıldı o gün. Ülkemizdeki benzin fiyatlarını da düşünürsek evet bu bir masraf.

Ancak bizim bu postumuzdan 1-2 kişi bile örnek alırsa. Birilerinde farkındalık oluşturabilirsek. O yapılan masraf güzel bir masraftır. Söz konusu arkadaşa daha fazla cevap vermek istemedim. Çünkü kendisi tamamen saldırmaya yönelik hitaplarda bulunmaya başladı.

Kimsede farklı bir algı yaratmasın diye böyle bir yorumu yazmayı uygun gördüm. Saygılar.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16967.17
ETH 1276.29
USDT 1.00
SBD 2.07