Gimper - Marketingowa prostytutka

in #dlive2 years ago

Thumbnail

Konto na steemit:
https://steemit.com/@hch
Discord:
https://discord.gg/dnP8ctx
Grupa na fejsie:
https://www.facebook.com/groups/raget...
FanPage:
https://www.facebook.com/OkiemFabiana2/
Sklep z koszuleczkami:
https://shpol.cupsell.pl/

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Sort:  

Bo ludzie to sprzedajne dziwki najczęściej.

zgadzam się lodzie to sprzedajne dziwki

Congratulations @hch! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13037.06
ETH 417.02
USDT 1.00
SBD 1.00