Sort:  

Kolejny fajny materiał, dobrze że wrzuciłeś go na Dlive, bo na YT nawet mi się nie chce wchodzić.

na SafeSpaceTube to już ten materiał byłby dawno usunięty z powodu mówienia prawdy o kimś itp

a raczej przez sieć partnerską

Nie lubię tego menela

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13692.55
ETH 402.90
USDT 1.00
SBD 1.00