STRASZNY NUMEREK Z PAKERSONEM

in #dlive2 years ago

Thumbnail

Konto na steemit:
https://steemit.com/@hch
Discord:
https://discord.gg/dnP8ctx
Grupa na fejsie:
https://www.facebook.com/groups/ragetube/
FanPage:
https://www.facebook.com/OkiemFabiana2/
Sklep z koszuleczkami:
https://shpol.cupsell.pl/

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Sort:  

Najgorsze w tym wszystkim jest to że Pałkerson ma ponad bańkę subów...

Weź tego pałkersona xd nawet ja na streamie dzwoniłem na te numery i nic tam nie ma. Sciema ostra

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13478.13
ETH 382.64
USDT 1.00
SBD 0.98