Marcin Mazur - Nie lubię commentary video ale sam się nim stanę...

in #dlive2 years ago

Thumbnail

Konto na steemit:
https://steemit.com/@hch
Discord:
https://discord.gg/dnP8ctx
Grupa na fejsie:
https://www.facebook.com/groups/ragetube/
FanPage:
https://www.facebook.com/OkiemFabiana2/
Sklep z koszuleczkami:
https://shpol.cupsell.pl/

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Sort:  

Typowy makiawelista z tego mazwosza, zobaczył że z show jest hajs to będzie szedł po trupach i będzie miał w dupie to czy wyjdzie na hipokrytę, hajs ma się zgadzać i tyle.

Wejdź w to grono i tam po prostu to bądź.

ten facet jest ewidentnie pusty, płytki
niech on lepiej zajmie się tą fotografią i odpuści sobie nagrywanie filmów

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13087.01
ETH 417.30
USDT 1.00
SBD 1.00