PAWEŁ LUBACHA - Niepełnosprawny cham i gbur

in #dlive2 years ago

Thumbnail

Konto na steemit:
https://steemit.com/@hch
Discord:
https://discord.gg/dnP8ctx
Grupa na fejsie:
https://www.facebook.com/groups/ragetube/
FanPage:
https://www.facebook.com/OkiemFabiana2/
Sklep z koszuleczkami:
https://shpol.cupsell.pl/

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Sort:  

Trochę za bardzo wykorzystuje to, że jest niepełnosprawny.

co za atencjusz z tego lubachy nic dodać nic ująć ham z niego kasa kasa wszędzie masakra!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13724.94
ETH 405.11
USDT 1.00
SBD 0.98