Czy Kinga zdardziła Friza z Kikualem?

in #dlive2 years ago

Thumbnail


Konto na steemit:
https://steemit.com/@hch
Discord:
https://discord.gg/dnP8ctx
Grupa na fejsie:
https://www.facebook.com/groups/raget...
FanPage:
https://www.facebook.com/OkiemFabiana2/
Sklep z koszuleczkami:
https://shpol.cupsell.pl/

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Sort:  

No to dawaj te brudy na Kikulola. On lubi takie tematy, to może i sam o tym nagra w 3 osobie.

Czy Friz stracił Kingę? Czy Kinga straciła Friza? - Wyje*ane na to :)
Leci Pałkerson w górę.

Wyjebane jajca na to

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13084.42
ETH 392.94
USDT 1.00
SBD 0.99