Sort:  

najbardziej wkrwia mnie ta zajebana reklama "TELE PRANK PEEL"

bożeee ten kretyn nie umie żyć, Fabianku spal gnoja

ach ten świeżak

Jakie Awięc ma argumenty, człowieku? A pamiętasz film, w którym bronił dezinformacyję, że jakie to on zajebiste filmy o Bombelu nagrał? Kiedy ten siał on nim dezinformację mówiąc, że Bombel ukradł pieniądze z donatów na zbiórkę charytatywną bo nie przeznaczył 100% zysków. Oczywiście dezinformacyja nie wziął pod uwagę tego, że od donatów podatki trzeba odprowadzić. Dezinformacyja to ten, któremu Rafonix sprzedał lepę na ryj.

ja rozumiem, że jesteś zagorzałym fanem carrionera, ale serio to tylko internet mnij dystans co nie :)
to że się jebnął w jednym filmie to nie znaczy, że brak mu argumentów

Co ty pieprzysz? Co ma do tego Carrioner? Ja mówię o scamie Awięc co do kuracyji i jego filmach. Nie jestem zagorzałym fanem nikogo. Moje zdanie wynika z obserwacji Awięc i kuracyji, nie z filmów Carrionera. A to, że doszedłem do podobnych wniosków, nie czyni ze mnie żadnego fana. No, ale wg. ciebie teraz muszę powiedzieć, że Świeżak jest najlepszym kanałem żeby nie wyjść na twojego zagorzałego fana... dobrze zrozumiałem?

Posted using Partiko Android

scamie?

Ehhh. Obejrzyj jego film o kuracyji i co on nazwał "prawdą".

No to leci upvote mordo
Co to się porobiło że commentery usuwają filmy
ehh kiedyś to było kurła nie to co teraz

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12931.28
ETH 409.53
USDT 1.00
SBD 1.01