Sort:  

Reis yine frag kasıyosun 😂😂

Kimse yokken top15te yüksel tabi helal

frag berbat kirvem :D :D

Awp yi guzel kullaniyorsun

teşekkürler :)

Eskiden sniper hakan derdik şimdi bi de başımıza scout çıktı. Helal reis 👍

biraz öyle oldu ama ikisi de iyidir :D

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.17
JST 0.173
BTC 61334.53
ETH 2412.07
BNB 532.59
SBD 9.61