Garden Timelapse in 4K / Ogrodowy Timelapse w 4K

in #dlive4 years ago

Thumbnail

Zieleń, z której ucieka życie. Zdjęcia zebrane i przetworzone techniką timelapse w 4K. Specjalnie dla Steemit&DLive. Wersja nieco okrojona z przyczyn technicznych.

Chee Zee Jungle - Primal Drive by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100684
Artist: http://incompetech.com/

My video is at DLive

Sort:  

Bardzo lubię technikę timelapse... pokazuje świetnie zmiany jakie zachodzą dookoła nas, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi.

Ja bardzo lubię komentarze, dziękuję bardzo za opinię.

Obejrzałam teraz po raz drugi ;) Komentuję i głosuję kiedy uważam, że warto :)

Go here https://steemit.com/@a-a-a to get your post resteemed to over 72,000 followers.

fantastic timelapse

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19763.28
ETH 1129.23
USDT 1.00
SBD 2.93