[PL/EN] Minecraft - mody, mody, po raz trzevi mody ;)

in #dlive4 years ago

Thumbnail

Moje imię Grzegorz, lecz mówią na mnie Gregory ;) mieszkam w małej miejscowości w Wielkopolsce. Pracuję, wychowuję córeczkę; w wolnych chwilach stremuję - tylko na Dlive.
Jeśli masz jakieś pytanie to wbij na live. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie upwołty, donejty itd :) życzę miłego oglądania

notifications thanks :) https://zygmunt.pro/apps/dcr/

https://tipanddonation.com/gregoryarts

Mój sprzęt:

Procesor: AMD FX-8320 8 x 4,5 Ghz (podkręcony)
Płyta główna: MSI 970 Gaming (MS-7693)
Pamięć ram: HyperX Savage 8GB 2400MHz DDR3 CL11 (2x4GB)
Grafika: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5
Zasilacz: Radix ECO III 650W
Obudowa: z okienkiem ;) (projekt własny - filmy z jej tworzeniem dostępne na kanale d-tube)

    ===REGULAMIN STREAMU ;)=== 
 1. Zakaz przeklinania (w sumie drobne przekleństwa można uznać), zakaz poniżania, obrażania itd

 2. Jeśli nie będziesz przestrzegał regulaminu mam prawo Cię zablokować ;)

 3. Szanujmy się bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, orientację, wyznanie, odmienne poglądy itd

 4. Wszelkie inne, których nie wymieniłem :]

English:

My name is Grzegorz, but Gregory calls me;) I live in a small town in Poland. I work, I raise my daughter; in my free time I'm streaming - only on Dlive.
If you have any question write in my live stream. Best regards and thank you for upvotes, donations :) I wish you a pleasant viewing

thanks to notifications :) https://zygmunt.pro/apps/dcr/

https://tipanddonation.com/gregoryarts

My equipment:

Processor: AMD FX-8320 8 x 4,5 Ghz (overclocked)
Motherboard: MSI 970 Gaming (MS-7693)
Frame memory: HyperX Savage 8 GB 2400 MHz DDR3 CL11 (2x4GB)
Graphics card: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5
Power adapter: Radix ECO III 650W
Housing: with window;) (own design - films with its creation available on the d-tube)

    === RULES OF CONDITION;) ===
 1. The prohibition of swearing (in total, minor swearing can be performed), prohibition of shutting down, insulting, etc.

 2. When I do not comply with the regulations, I have the right to block you;)

 3. Let us respect each other regardless of age, sex, skin color, orientation, religion, different views, etc.

 4. Any other that I have not mentioned:]

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35927.58
ETH 2494.22
USDT 1.00
SBD 4.05