Sort:  

мерси!

Наборе ,съжалявам,влязох при Мария.Ако ти бях вотнал темата по -рано ,щях да се регна при теб.Успех все пак.Да се надяваме че ще работи дълго и успешно за всички нас.

Няма проблем, другия път...По-важно е да къртим пари тука, а по всичко личи, че това ще стане!...

Успех ти желая!

Мерси много!

Интересно!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26963.51
ETH 1877.84
USDT 1.00
SBD 2.12