RE: Kikulol i Jego Dezinformacja | DLive

You are viewing a single comment's thread from:

Kikulol i Jego Dezinformacja | DLive

in dlive •  last year 

No nie był, tego ci nikt nie odbiera. Ale sam wiesz dlaczego dezinformacja sie rozchodzi i jak napisalem wyżej, dobrze ze to prostujesz, walczysz o swoje, bo mam swiadomosc jak to moze wkurwiać

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!