Sort:  

Servus ;)

Ale to będzie sztos

DLiveStar FTW! lol

Siema ziome dzieki za to

Hej santarius ;) W trakcie rysowania, mysle ze 30 min i będzie skoczone. :)

wygladam jak cygan

To nie bedzie dzieło sztuki, tylo artystyczna interpretacja więc na luzie heh

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36730.81
ETH 2462.20
USDT 1.00
SBD 3.98