RE: Book Haul maj 2018 oraz Nobel, steemit i Facebook | Grafzero

You are viewing a single comment's thread from:

Book Haul maj 2018 oraz Nobel, steemit i Facebook | Grafzero

in dlive •  last year 

Fajny haul - również dzięki poruszonym tematom bieżącym.
Jak sie dowiedziałam o tych Noblach, to po prostu mnie zatkało. O co tu u diabła chodzi? Argumentacja jest w stylu "problemy pierwszego świata".

A z Polaczka padłam. :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!