Edirne - Uzunköprü

in #dlive4 years ago

Thumbnail

by Çağlar Yalçın,

Uzunköprü (Edirne)
Uzunköprü, Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Ergene Nehri üzerinde, Osmanlı Devletinin altıncı padişahı Sultan II. Murat döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından, 1427-1443 yılları arasında inşa edilmiştir. 1270,41 m. uzunluğu ve 174 kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahiptir. Köprünün üç kemerinin, aradan geçen süre içerisinde bugünkü Uzunköprü ilçe merkezine bağlanan yolun altında kaldığı düşünülmektedir.

My video is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19564.23
ETH 1339.67
USDT 1.00
SBD 2.45