Kafalarda 2 soru var 1 Fortnite nedir 2 nasıl oynanır şimdi bunları cevaplicam

in #dlive6 years ago

Thumbnail

My stream on DLİVE.

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15