I Love You :) / [DLiveLove]

in dlive •  2 years ago  (edited)

Thumbnail

Dlive: 14 February Campaign

Dlive'ın 14 şubat için hazırlamış olduğu kampanya'ya bu kısa video ile katılıyorum.

Sizlerde katılmak isterseniz. en az 1 dakikadan oluşan video'nuzu konusu 14 şubat olacak şekilde hazırlayıp dlive.io üzerinden yüklüyorsunuz ve linkini dlive'ın kampanya yazısı altında paylaşıyorsunuz bu kadar. Birde DLiveLove kategori etiketini kullanıyorsunuz.

Kampanya Link: https://steemit.com/dlive/@dlive/campaign-or-love-is-in-the-air

My video is at DLive

11.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you for sharing your video !!