Kenyataan Isu SECRA dan FINRA AS mengenai Terbitan Crypto Issues

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Komisija za hartije od vrijednosti Sjedinjenih Američkih Država (SEC) i Regulatorna agencija za finansijsku industriju (FINRA) su u saopštenju 8. jula naveli pitanja usklađenosti propisa za kripto valute.

Prema zajedničkoj izjavi, organizacije tek treba da otkriju skup okolnosti u kojima bi kriptološki nadzornik mogao da se pridržava Pravilnika SEC o zaštiti potrošača, koji je opisan na sledeći način:


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 22997.49
ETH 1586.74
USDT 1.00
SBD 2.55