Kenyataan Isu SECRA dan FINRA AS mengenai Terbitan Crypto Issues

in #dlike3 years ago

Shared From Dlike

Komisija za hartije od vrijednosti Sjedinjenih Američkih Država (SEC) i Regulatorna agencija za finansijsku industriju (FINRA) su u saopštenju 8. jula naveli pitanja usklađenosti propisa za kripto valute.

Prema zajedničkoj izjavi, organizacije tek treba da otkriju skup okolnosti u kojima bi kriptološki nadzornik mogao da se pridržava Pravilnika SEC o zaštiti potrošača, koji je opisan na sledeći način:


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16815.68
ETH 1262.84
USDT 1.00
SBD 2.12