Statystyki powstających bankomatów Bitcoin ATM 2019

in dlike •  2 months ago  (edited)

Dhared From Dlike

Jedna z ciekawych stron przedstawiających statystyki bankomatów nowo montowane na całym świecie. Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na liście krajów z 59 nowymi bankomatami.

Polska zanotowała 12 miejsce z 1 zamontowanym bankomatem w lutym dający (2.9%) wzrostu i 36 sztuk zamontowanymi w Polsce.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.