ICO 2.0 - rewolucja fintech, artykuł Mateusza Macha

in dlike •  6 months ago 

share-with-dlike.jpg

Rewolucja fintech dzieje się na naszych oczach. Tylko w 2017 roku startupy blockchainowe pozyskały niemal cztery razy więcej kapitału poprzez zbiórki ICO w porównaniu do startupów poszukujących finansowania ze standardowego środowiska inwestycyjnego VC.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!