Hollywood w stronę kryptogrfii -Official Trailer

in dlike •  2 months ago  (edited)

Dhared From Dlike

11 marca, ukazał się zwiastun thrillera kryminalnego Crypto z udziałem Kurta Russella. Zwiastun był obejrzany 312 000 razy w ciągu 24 godzin. Nowy thriller kryminalny fabuła filmu przedstawia o bankierze z Wall Street, który zostaje uwikłany w globalny spisek prania pieniędzy z udziałem rosyjskiej mafii.

Hollywood również wkracza do świata kryptografii. Kilka tygodni temu Kevin Connolly pojawił się niespodziewanie w czwartek na The North American Bitcoin Conference w Miami, ogłaszając, że trwają prace nad nowym programem telewizyjnym„Cryptos ”.

Artykuł- Crypto
Artykuł- Cryptos


Source of shared Link


Sponsored ( Powered by dclick )

dclick-imagead

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.